Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021  

Hà Nội: Nghề giao hàng đêm vắng khách khi dịch Covid-19 tạm lắng

Không còn bận rộn như những ngày dịch Covid-19 mới bùng phát, công việc của nhiều người giao hàng ban đêm (shipper) tại Hà Nội đã giảm sút quá nửa. Không ít người đang tính tới một công việc mới.

Top