Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021  

Dành 2 tỷ USD mua vaccine cho các nước đang phát triển

Số tiền trên là một phần trong ngân quỹ khoảng 12 tỷ USD mà Ngân hàng Thế giới (WB) có sẵn dành để hỗ trợ việc phát triển, phân phối và sản xuất vaccine tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Top