Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021  

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 3 ước đạt gần 111,6 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Top