Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

21/06/2022 07:13 (GMT +7)

Bác Hồ Người khơi nguồn Báo chí cách mạng

Chín mươi bảy năm qua, một mạch nguồn tư tưởng lớn đã định hình báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã khơi nguồn nền báo chí cách mạng và làm nên một thời đại báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.

Một tầm tư tưởng lớn

Trong quá trình lao động, học tập và giác ngộ cách mạng, Người bắt đầu quan tâm đến một phương tiện thông tin phổ biến, nhiều tác dụng đó là từ báo chí. Và chính trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Người đã học cách viết báo, làm báo. Với Bác, báo chí phục vụ mục đích trong sáng và cao cả của sự nghiệp cách mạng, là công cụ để tuyên truyền khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân ta, biểu dương những cái tốt, người tốt, việc tốt, ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.Bài viết đầu tiên của Người với nhan đề “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” được đăng tải trên báo chí Pháp giống như một mũi tên bắn chính diện vào kẻ thù. Đến năm 1922, tại Pháp, Người đã tham gia sáng lập tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ) và được coi là “linh hồn” của tờ báo. Người vừa làm chủ bút, chủ biên, giữ quỹ, phát hành và bán báo.

Với báo “Người cùng khổ”, bằng ngòi bút sắc sảo, Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần tội ác của bọn xâm lược tại các thuộc địa để cho nhân dân Pháp và nhân dân thế giới thấy rõ và ủng hộ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa đòi quyền sống, quyền con người, quyền dân tộc của các dân tộc thuộc địa. Năm 1924, Người sáng lập báo “Quốc tế nông dân”. Đặc biệt, đến năm 1925, tờ báo “Thanh niên”- cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội ra số đầu tiên (ngày 21/6/1925) đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tiền thân của dòng báo chí vô sản sau này. Tờ báo đã trở thành công cụ tuyên truyền con đường cách mạng giải phóng dân tộc, tập hợp và giác ngộ quần chúng... Không chỉ là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bác còn đưa ra các tư tuởng, phương pháp báo chí mới, tiến bộ và phù hợp với phong trào báo chí cách mạng, báo chí hiện đại trên thế giới. Ý thức được tầm quan trọng của báo chí đối với cách mạng, Bác đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo. Bằng chính kiến thức và kinh nghiệm của mình, Bác tận tâm chỉ dẫn nghiệp vụ cho các nhà báo như một đồng nghiệp, một người bạn, người thầy.

Ngày 17/8/1952, trong buổi nói chuyện với cán bộ báo chí, Bác nêu rõ 4 vấn đề cơ bản đối với người làm công tác báo chí: “Viết cho ai? Viết để làm gì, Viết cái gì? Viết như thế nào?” và đưa ra cách giải quyết cặn kẽ, phù hợp các vấn đề đó. Bác căn dặn: “Phải viết gọn, rõ ràng, vắn tắt, nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi... Viết phải thiết thực, nói có sách, mách có chứng”, tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?

Người chỉ rõ: “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ”. Để báo chí luôn là diễn đàn của nhân dân, phục vụ nhân dân, Người khẳng định: “Một tờ báo không được đại đa số (dân chúng) ham thích thì không xứng đáng là một tờ báo” và “Không riêng vì viết sách, viết báo mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.

Với nhãn quan sắc bén, sự uyên tường trong đường lối cách mạng, Người đã để lại một sự nghiệp đồ sộ với trên 2.000 bài viết, 53 bút danh khác nhau đã được đăng ở nhiều tờ báo trong và ngoài nước bằng tiếng Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... với chủ đề đa dạng, sinh động; văn phong vừa độc đáo vừa gần gũi, dễ hiểu, dễ đọc, luôn chiếm được sự mến mộ của bạn đọc. Chín mươi bảy năm qua tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình báo chí cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của một nền báo chí thời đại Hồ Chí Minh.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình báo chí cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của một nền báo chí thời đại Hồ Chí Minh.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình báo chí cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của một nền báo chí thời đại Hồ Chí Minh.

Một thời đại Hồ Chí Minh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam từ tờ báo đầu tiên - Báo Thanh niên xuất bản ngày 21/6/1925 - qua mỗi thời kỳ cách mạng đều có sự phát triển mạnh mẽ. Đến nay, Việt Nam đã có một hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng gồm nhiều loại hình, ở nhiều cấp, thuộc nhiều cơ quan chủ quản, xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, bằng ngoại ngữ, với những chức năng và nhiệm vụ hết sức đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng và sử dụng nhiều công nghệ hiện đại. Đến cuối năm 2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (in và điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình khai thác thế mạnh của loại hình thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định giá trị to lớn của báo chí: “Báo chí là công cụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức, lãnh đạo...”, “Báo chí là vũ khí sắc bén, nhanh nhạy, đại chúng, phục vụ kịp thời...”. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, Người đòi hỏi báo chí cách mạng không ngừng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp. Người nhấn mạnh vai trò “chiến sĩ” của người làm báo, đòi hỏi nhà báo phải kiên định lập trường, giữ vững quan điểm báo chí cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt. Hơn ai hết, nhà báo phải là người chí công vô tư, có hiểu biết rộng và nhất là có cái tâm trong sáng. Người dạy, báo chí là một nghề, cho nên người làm báo cách mạng cần được bồi duỡng lập trường cách mạng vững vàng, thường xuyên rèn luyện đạo đức, được đào tạo nghề nghiệp, biết ngoại ngữ...

Đến nay, Việt Nam đã có cả một nền báo chí đương đại hoàn chỉnh về loại hình, đông đảo và bề thế. Báo chí Cách mạng Việt Nam hôm nay không chỉ là tấm gương phản chiếu đời sống chính trị - xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới đất nước, mà bản thân nó thực sự trở thành một nhân tố năng động và hiệu quả bậc nhất của hệ thống thông tin đại chúng nói riêng và của văn hóa Việt Nam đương đại nói chung.

Với gần 20.000 nhà báo có bản lĩnh chính trị, có đạo đức và nghiệp vụ báo chí, báo chí cách mạng Việt Nam là một nền báo chí kiểu mới, do Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng. Đó là nền báo chí của nhân dân, vì lợi ích cao cả của nhân dân mà hoạt động và chịu sự giám sát của nhân dân. Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với tầm tư tưởng của Người, báo chí cách mạng hôm nay cũng là vốn đáng kể của “nền văn hóa mới” - nền vǎn hóa báo chí cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Hà Giao
Thanh Hóa: Trao thưởng Ban chuyên án  triệt phá đường dây ma tuý số lượng lớn

Thanh Hóa: Trao thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma tuý số lượng lớn

Tin tức  -  25/06/2022 15:47
Chiều 24/6/2022, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống

Nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống

Tin tức  -  25/06/2022 13:18
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình “Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội 2022”.
Nha Trang tạm dừng du lịch lặn biển ở khu bảo tồn Hòn Mun

Nha Trang tạm dừng du lịch lặn biển ở khu bảo tồn Hòn Mun

Tin tức  -  25/06/2022 12:39
Ban quản lý Vịnh Nha Trang thông báo tạm ngừng hoạt động bơi, lặn biển tại các điểm lặn xung quanh Hòn Mun để tiến hành triển khai, khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định các khu vực dễ bị tổn thương.
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang

Tin tức  -  25/06/2022 12:37
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 1128-QĐ/TU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, gồm 15 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban, 5 Phó trưởng ban và 9 ủy viên.
Cần sự hợp sức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề

Cần sự hợp sức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề

Tin tức  -  25/06/2022 12:37
Hiệp hội Nước mắm Việt Nam vừa phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu nước mắm: Định hướng và Giải pháp”.
đọc nhiều

Thanh Hóa: Trao thưởng Ban chuyên án  triệt phá đường dây ma tuý số lượng lớn

Thanh Hóa: Trao thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma tuý số lượng lớn

Tin tức  -  25/06/2022 15:47
Chiều 24/6/2022, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Thanh Hóa: Nhiều cán bộ xã  bị kỷ luật do để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép
Lên kế hoạch mở tuyến xe buýt Thái Lan - Lào - Việt Nam để thúc đẩy du lịch
Gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc
Cần sự hợp sức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề