Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

25/05/2022 07:19 (GMT +7)

Bộ Tài chính tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tịch hành chính (TTHC) nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp, hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Triển khai có hiệu quả công tác CCHC

Ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển của ngành năm 2022. Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 với những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác CCHC.

Bộ Tài chính đã xác định công tác CCHC là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bộ Tài chính đã xác định công tác CCHC là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Kế hoạch CCHC năm 2022 của Bộ Tài chính đã bám sát 7 nội dung của công tác CCHC, đề ra 63 nhóm nhiệm vụ với 159 sản phẩm, hoạt động đầu ra cụ thể, xác định rõ căn cứ, trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, phối hợp cũng như tiến độ rõ ràng. Trong quý I/2022, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 117/159 nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành 19 nhiệm vụ, triển khai 56 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 42 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), những tháng đầu năm, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những cải cách của ngành Tài chính thời gian qua thường nhận được sự khen ngợi từ dư luận. Nhiều chuyên gia đồng tình cho rằng, các TTHC lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện theo hướng thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch, tăng tính liên thông, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính. Nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, người dân, doanh nghiệp và những người sử dụng ngân sách đã được hưởng lợi từ quá trình này. Thời gian và chi phí có thể đong đếm được bằng tiền, nhưng sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào một Chính phủ công khai, minh bạch mới là kết quả đáng chú ý hơn cả.

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm cải cách hành chính một cách hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát TTHC, thực hiện đánh giá tác động của TTHC ngay trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và rà soát thủ tục hành chính trong quá trình thực thi; thẩm định, thẩm tra chặt chẽ việc quy định TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm CCHC một cách hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm CCHC một cách hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đặc biệt, Bộ Tài chính kịp thời tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tuân thủ TTHC, giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh kiểm tra thuế, hải quan và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cùng với công tác cải cách, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC nhằm đánh giá tình hình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục mang lại những hiệu quả tích cực, tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện TTHC. Mọi quy trình giải quyết TTHC đều được công khai, minh bạch đảm bảo mọi cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận, kiểm tra, giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa cá nhân, tổ chức với cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ TTHC, ngăn ngừa được các vấn đề tiêu cực phát sinh trong thực thi công vụ.

Bộ Tài chính luôn coi cải cách TTHC là một trong những giải pháp hàng đầu trong CCHC, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của Ngành. TTHC liên tục được Bộ Tài chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Trương Tuấn
Tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Tài chính Ngân hàng  -  17/08/2022 09:45
Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng mạnh 19 đồng so với mức công bố trước.
KienlongBank và Unicloud hợp tác triển khai lắp đặt 1.000 máy STM tại vùng sâu vùng xa

KienlongBank và Unicloud hợp tác triển khai lắp đặt 1.000 máy STM tại vùng sâu vùng xa

Tài chính Ngân hàng  -  17/08/2022 09:28
Trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng, nhằm góp phần chung tay với Chính phủ thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng TMCP Kiên Long hợp tác cùng Tập đoàn Công nghệ Unicloud xây dựng đề án triển khai lắp đặt 1.000 máy giao dịch ngân hàng tự động (STM) tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua đó trực tiếp hỗ trợ người dân được tiếp cận số hoá và các dịch vụ công.
VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tiếp quanh 1.285 điểm

VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tiếp quanh 1.285 điểm

Tài chính Ngân hàng  -  17/08/2022 07:20
Khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Trong phiên giao dịch hôm nay 17/8, sự giằng co có thể diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.265 – 1.270 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.275 – 1.280 điểm.
Ngành ngân hàng thu hút nguồn lực hỗ trợ các mục tiêu phát triển xanh

Ngành ngân hàng thu hút nguồn lực hỗ trợ các mục tiêu phát triển xanh

Tài chính Ngân hàng  -  16/08/2022 15:09
Hôm nay (16/8), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhóm công tác Ngân hàng tổ chức Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.
4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Tài chính Ngân hàng  -  16/08/2022 10:09
Một số địa phương đã hoàn thành chi trả 100% số người lao động là: Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc Liêu…
đọc nhiều

KienlongBank và Unicloud hợp tác triển khai lắp đặt 1.000 máy STM tại vùng sâu vùng xa

KienlongBank và Unicloud hợp tác triển khai lắp đặt 1.000 máy STM tại vùng sâu vùng xa

Tài chính Ngân hàng  -  17/08/2022 09:28
Trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng, nhằm góp phần chung tay với Chính phủ thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng TMCP Kiên Long hợp tác cùng Tập đoàn Công nghệ Unicloud xây dựng đề án triển khai lắp đặt 1.000 máy giao dịch ngân hàng tự động (STM) tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua đó trực tiếp hỗ trợ người dân được tiếp cận số hoá và các dịch vụ công.
Hơn 60 danh nghiệp tham gia Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, TP tại Hà Nội
Mỹ thử tên lửa siêu thanh sau căng thẳng ở Đài Loan
Nhiều nút giao “giảm nhiệt” ùn tắc
Giá cà phê hôm nay 17/8 trong khoảng 48.200 - 48.700 đồng/kg