Tạp chí điện tử Doanh nhân và Pháp lý dừng xuất bản trong thời gian 3 tháng theo Quyết định số 69 của Thanh tra Bộ TT&TT.
Mời độc giả theo dõi thông tin trên Tạp chí in xuất bản định kỳ