Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

12/05/2022 14:00 (GMT +7)

Hội thảo “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

Sáng 12/5/2022 Trường Đại học Thương mại với sự phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, khuyến nghị hàm ý về cơ chế, chính sách đổi mới quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam, cũng như gợi mở những giải pháp đảm bảo khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công một cách chủ động, sáng tạo trong bối cảnh mới.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Vũ Luận, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; PGS.TS Bùi Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mai; PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS.Phạm Việt Thắng, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm tham dự.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm tham dự.

Trong bối cảnh mới, để phát triển nền kinh tế số, nguồn nhân lực và đặc biệt là nguồn nhân lực trong tổ chức công có vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại khu vực công hiện nay. Thực hiện tốt quản trị nhân lực ở khu vực công sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế hiện đại và thông minh ở Việt Nam. Thêm vào đó là những yêu cầu của bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cuộc khủng hoảng toàn cầu tạo ra những thách thức không hề nhỏ ở khu vực công tại Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu quản trị nhân lực công ở Việt Nam rất cấp thiết trong bối cảnh mới hiện nay.

Với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, khuyến nghị hàm ý về cơ chế, chính sách đổi mới quản trị nhân lực ở khu vực công ở Việt Nam, cũng như gợi mở những giải pháp đảm bảo khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công một cách chủ động, sáng tạo trong bối cảnh mới… Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà hoạch định chính sách… trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam. Từ đó gợi mở các giải pháp, hàm ý chính sách, kiến nghị về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, hướng tới nền kinh tế số hiệu quả và bền vững. Do đó, nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hội thảo đã nhận diện bối cảnh mới và những thách thức đặt ra về quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới; phân tích thực trạng quản trị nhân lực khu vực công hiện nay và đề xuất được hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo khoa học.

Trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam trở thành một trong những nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao khu vực công, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Để thực hiện tốt chủ trương này đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tính khoa học, thực tiễn và khả thi.

PGS.TS Lê Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Lao động – Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Lê Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Lao động – Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

Để nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam cần có các chính sách rõ ràng, trong đó cơ bản cần phải có: Nâng cao nhận thức về nguồn nhân lực, công tác quản trị nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng việc tổng kết lý luận, thực tiễn về công tác tổ chức, cán bộ; hoàn thiện chính sách và pháp luật làm cơ sở để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực; thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao và nhân tài vào làm việc trong khu vực công; hoàn thiện công tác bố trí nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản trị nhân tài khu vực công…

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý chia sẻ tham luận tại Hội thảo.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý chia sẻ tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, gửi bài tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp. Hội đồng chuyên môn của Hội thảo đã tiến hành thẩm định các bài viết khoa học một cách độc lập, nghiêm túc và khách quan. Trong hơn 120 bài viết gửi về, ban tổ chức đã chọn lọc được 74 bài nghiên cứu để xuất bản trong cuốn kỷ yếu này. Các nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao/ có giá trị thực tiễn và thể hiện tính đa dạng trong tiếp cận gắn với 03 chủ đề xác định bao gồm: (1) Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới; (2) Quản lý nguồn nhân lực công tại các Bộ, Ngành, Địa phương trong bối cảnh mới; (3) Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức công trong bối cảnh mới. Những bài viết không chỉ có tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với việc bảo đảm, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đại diện 4 đơn vị tổ chức Hội thảo chụp hình cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tại chương trình.

Đại diện 4 đơn vị tổ chức Hội thảo chụp hình cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tại chương trình.

Có thể nhận định, nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, hướng tới nền kinh tế tri thức, hiệu quả và bền vững. Việc không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hội thảo khoa học "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới" được 4 đơn vị cơ sở giáo dục tổ chức đã đưa ra các vấn đề cấp thiết và mang tính mới trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

ĐK
Việt Nam đề nghị các nước phối hợp, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mới

Việt Nam đề nghị các nước phối hợp, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mới

Tin tức  -  12/08/2022 07:08
Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ phối hợp với cơ quan sở tại nhằm giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho việc di chuyển của công dân.
Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đến mức xem xét kỷ luật

Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đến mức xem xét kỷ luật

Tin tức  -  11/08/2022 17:49
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương liên quan mua kí xét nghiệm của Việt Á, thiết bị y tế phòng chống dịch gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Phong tỏa hiện trường điều tra vụ người phụ nữ bị đâm chết ở phố Hàng Bài

Phong tỏa hiện trường điều tra vụ người phụ nữ bị đâm chết ở phố Hàng Bài

Tin tức  -  11/08/2022 17:31
Công an vẫn phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá

Tin tức  -  11/08/2022 17:30
UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.
Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng vốn ủy thác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng vốn ủy thác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Tin tức  -  11/08/2022 15:02
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Những tháng cuối năm 2022, Thành phố sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách.
đọc nhiều

Hàng Mã bày bán “tràn ngập” đồ chơi Trung thu trong tháng cô hồn

Hàng Mã bày bán “tràn ngập” đồ chơi Trung thu trong tháng cô hồn

Văn hóa doanh nhân  -  12/08/2022 06:00
Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết thiếu Nhi, nhưng không khí buôn bán ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khá tất bật ngay từ bây giờ, khi nhiều cửa hàng đã bày bán vô số các loại đồ chơi thiếu nhi.
World Cup 2022 bất ngờ thay đổi ngày khai mạc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Latvia, “cấp tập” lôi kéo đồng minh Đông Âu
Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
Báo động tình trạng đưa tin không chính xác, độc hại trên mạng Internet