Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

10/08/2022 11:54 (GMT +7)

Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch để giải ngân nguồn vốn cho các công trình, dự án.

Tiến độ giải ngân còn chậm

Năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư công  là 9.389,98 tỷ đồng. Bao gồm nguồn ngân sách Trung ương là 4.271,3 tỷ đồng. Trong đó: Vốn trong nước nước là 3.789,16 tỷ đồng; Vốn vay nước ngoài là 482,14 tỷ đồng. Nguồn ngân sách địa phương là 5.118,68 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí điểm là 1.276,88 tỷ đồng; nguồn thu sử dụng đất 3.500 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết  là 26 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương là 315,8 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh đã phân bổ chi tiết 5.801,726 tỷ đồng cho 201 dự án đạt 99,53% và chưa phân bổ 27,454 tỷ đồng khoản vốn chuẩn bị đầu tư và quy hoạch khác.

Tính đến ngày 20/6, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân là 2.841,985 tủy đồng đạt 30,27% tổng kế hoach. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân được 1.536,696 tỷ đồng  đạt 26,36%. Nguồn thu sử dụng đất huyện, xã hưởng theo phân cấp và ngân sách tỉnh hưởng bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, trả nợ vay, các dự án vay lại nguồn vay Chính phủ vay nước ngoài đã giải ngân 1.305,289 tủy đồng đạt 40,222% kế hoạch. Nguồn vốn  kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2022 đã giải ngân là 117,301/596,99 tỷ đồng kế hoạch đạt 20,58%.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của Nghệ An đang ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước, nhưng nguồn vốn đầu tư công tập trung vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 2021 (cùng kỳ năm 2021 là 28,68%).

Tính đến ngày 20/6, Nghệ An vẫn còn 17 huyện, thị và 37 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của cả tỉnh. Trong đó, huyện Đô Lương và 27 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân.

1. Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra dự án Đường ven biển (từ TX. Hoàng Mai – TX. Cửa Lò)

1. Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra dự án Đường ven biển (từ TX. Hoàng Mai – TX. Cửa Lò)

Một số nguyên nhân được xác định là do các dự án mới các tháng đầu năm chủ đầu tư đang phải hoàn thiện hồ sơ quy trình này thường làm mất nhiều thời gian, chậm giải phóng mặt bằng... Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng tăng đột biến đặc biệt là giá xăng dầu, sắt, thép, đất, cát…dẫn đến giá vượt qua dự toán đã được phê duyệt. Ngoài ra, một số chủ đầu tư, ngành, huyện chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Năng lực một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án , nhà thầu tư vấn, xây lắp, giám sát…chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có lộ trình từng việc cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Tại các cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương xác định rõ các hạng mục công trình còn chậm, giao vốn cho nhà thầu có năng lực để bảo đảm tiến độ đầu tư các công trình. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu giải ngân đề ra. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Một số địa phương, chủ đầu tư đã quyết liệt giải ngân đẩy nhanh tiến độ, trong đó có những dự án trọng điểm có tiến độ giải ngân tốt như:

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 đến Km76. Với tổng số vốn được giao là 1.620 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch đầu tư công tập trung 2022 là 1.070 tỷ (NSTW là 1.000 tỷ, NSĐP 70 tỷ); Kế hoạch năm 2021 kéo dài sang là 450 tỷ. Tính đến ngày 20/6, đã giải ngân được 1.029,136 tỷ đồng, đạt 63,53%. Trong đó: giải ngân kế hoạch 2022 là 892,6 tỷ đồng; đạt 83,37%.

Các nhà thầu đang tập trung nhân công và máy móc để đẩy nhanh thi công các gói thầu.

Các nhà thầu đang tập trung nhân công và máy móc để đẩy nhanh thi công các gói thầu.

Dự án đường Mường Xén – Ta Đo- Khe Kiền. Dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2021 đối với đoạn Km0 – Km 7. Từ Km 46+500 đến Km58, đã hoàn thiện thi công và đang trong quá trình hoàn thuện hồ sơ thủ tục để nghiệm thu bàn giao công trình và đưa vào sử dụng;  còn đoạn Km26 – Km 46+500: Đã thi công cơ bản hoàn thành, hiện đang hoàn thiện công trình để bàn giao; Đoạn Km7 – Km26 nhà thầu đã triển khai thi công từ đầu tháng 3/2022, đã thi công cơ bản nền đường và công trình trên tuyến. Trong năm 2022, dự án này được giao 175,23 tỷ đồng, tính đến ngày 20/6 đã giải ngân được 74,789 tỷ đồng, đạt 42,68%.

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022 được giao, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan quản lý công trình chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính để tham mưu ban hành các quy định cần thiết theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; hướng dẫn các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để phân bổ chi tiết Kế hoạch năm 2022 kịp thời, đúng quy định.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhan giải ngân vồn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính Phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; các văn bản lãnh đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương  về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị phân công rõ lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án và lấy kết quả giải ngân của từng dự án là cơ sở để đánh giá kết quả thi đua cuối năm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án… chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư của các dự án được giao quản lý.

Để thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị cần phân nhóm các dự án để tập trung chỉ đạo, trieenr khai thực hiện trên nguyên tắc: Đối với các dự án đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục điều chỉnh dự án đấu thầu, quyết toán thì các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và các huyện, thành, thị để kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phải giao cho đơn vị tư vấn rà soát thật kỹ, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để hạn chế việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Đối với các dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, không vướng mắc: Các chủ đầu tư, Ban QLDA phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phối hợp với các đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết để chỉ đạo, theo dõi giám sát chặt chẽ quá trình thi công; yêu cầu nhà thầu thi công phải có cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sỡ để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm về tiến độ cũng như chất lượng công trình; Kiên quyết xử lý, thay thế các chủ đầu tư, các nhà thầu không đủ năng lực, yếu kém trong tổ chức thực hiện làm chậm tiến độ giải ngân. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước.

Thắng Vũ
Bổ sung gần 20.000 tỷ đồng cho 10 bộ, 36 địa phương thực hiện đầu tư công

Bổ sung gần 20.000 tỷ đồng cho 10 bộ, 36 địa phương thực hiện đầu tư công

Đầu tư  -  28/09/2022 09:12
Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kho bạc đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Đầu tư  -  27/09/2022 08:36
Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ thanh toán...
Giải ngân vốn đầu tư công: Các địa phương ‘chạy nước rút’ để kịp tiến độ

Giải ngân vốn đầu tư công: Các địa phương ‘chạy nước rút’ để kịp tiến độ

Đầu tư  -  27/09/2022 08:18
TPHCM, Hà Nội là 2 địa phương được giao vốn lớn trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 với hơn 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đây cũng là 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, do đó cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, thì mới hoàn thành được kế hoạch chung của cả nước.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, khai thác hàng không dân dụng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, khai thác hàng không dân dụng

Đầu tư  -  26/09/2022 15:23
Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 24/9/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch, huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay.
Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư những tháng cuối năm 2022

Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư những tháng cuối năm 2022

Đầu tư  -  26/09/2022 09:28
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án (QLDA), chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư những tháng cuối năm 2022.
đọc nhiều

Điều tiết giá trị gia tăng: Ngăn đầu cơ bất động sản

Điều tiết giá trị gia tăng: Ngăn đầu cơ bất động sản

Bất động sản  -  28/09/2022 07:18
Giá bất động sản (BĐS) tăng cao thời gian gần đây không chỉ do chi phí đầu tư xây dựng cấu thành sản phẩm, mà là do đất đai giá trị cao. Hoạt động đầu tư BĐS đón trước quy hoạch chính là cơ hội để người đầu cơ hưởng chênh lệch từ đất đai mang lại.
Gỡ vướng về quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội
Bí ẩn hai đường ống dẫn khí đốt Nga sang châu Âu rò rỉ cùng lúc
Nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường
Thủ đô Hà Nội có mưa vừa và giông