Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

05/08/2022 07:56 (GMT +7)

Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP đã bước đầu tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN) theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý NQNN an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, công tác quản lý NQNN đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước và gắn kết chặt chẽ giữa công tác quản lý NQNN, quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) và quản lý nợ; đồng thời, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị định, đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập về việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi của NSNN; về biện pháp xử lý thiếu hụt NQNN bằng ngoại tệ; về biện pháp phòng ngừa rủi ro; về tài khoản thanh toán tập trung...

Do vậy, cần ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2016/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý NQNN, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (thống nhất với Luật Quản lý nợ công; Luật Phí và lệ phí và các văn bản có liên quan khác); khắc phục một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Về việc sử dụng NQNN tạm thời của NSNN: Để phù hợp với quy định tại Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP theo hướng quy định NQNN tạm thời nhàn rỗi được sử dụng để ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh "tạm ứng", "vay".

Về thời hạn sử dụng NQNN: Để ưu tiên sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để hỗ trợ cân đối ngân sách trung ương; đồng thời, để nâng cao trách nhiệm trả nợ của các địa phương, tránh phát sinh các khoản vay NQNN của ngân sách cấp tỉnh bị kéo dài trong thời gian trước đây, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP như sau: (i) các khoản tạm ứng NQNN của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh phải hoàn trả trong năm ngân sách và không được gia hạn; (ii) các khoản vay NQNN của ngân sách trung ương được phép gia hạn với thời hạn mỗi lần tối đa không quá 12 tháng; các khoản vay NQNN của ngân sách cấp tỉnh được phép gia hạn một lần với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Về biện pháp xử lý NQNN tạm thời thiếu hụt: Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho nghiệp vụ cân đối NQNN bằng ngoại tệ của Bộ Tài chính (KBNN) để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi bằng ngoại tệ của ngân sách trung ương, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về biện pháp xử lý NQNN bằng ngoại tệ tạm thời thiếu hụt: "mua ngoại tệ từ hệ thống ngân hàng để đáp ứng nhu cầu chi của ngân quỹ nhà nước theo quy định được thực hiện bằng ngoại tệ" tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Về biện pháp phòng ngừa rủi ro: Để phù hợp với thực tiễn về nhu cầu sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi của các địa phương (có địa phương có nhu cầu nhưng không được tạm ứng/vay NQNN; nhiều địa phương không có nhu cầu tạm ứng/vay NQNN nhưng được phân bổ hạn mức), trình Chính phủ bãi bỏ quy định hạn mức sử dụng NQNN cho từng ngân sách địa phương cấp tỉnh tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính sẽ quyết định sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay đối với từng địa phương; đảm bảo tổng số dư nợ tạm ứng, vay NQNN và các khoản dư nợ huy động khác của ngân sách địa phương cấp tỉnh nằm trong mức được phép huy động tối đa theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật NSNN.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong hoạt động quản lý NQNN: Bổ sung quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quyết định sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh "vay" để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 7, Điều 9. Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của UBND tỉnh, thành phố về việc thực hiện tạm ứng, vay NQNN; sử dụng vốn tạm ứng, vay và trả gốc, lãi tạm ứng, vay NQNN để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định.

Ngoài ra, về nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN: Để tạo cơ sở pháp lý xử lý các tình huống có thể phát sinh sau này, phù hợp với thông lệ giao dịch chung trên thị trường chứng khoán, Bội Tài chính trình Chính phủ bổ sung khoản 5 vào Điều 16 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP theo hướng cho phép KBNN được bán hoặc giữ TPCP là tài sản bảo đảm trong các giao dịch mua bán lại TPCP tới khi đến hạn trong trường hợp đối tác giao dịch với KBNN không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã cam kết.

(Nguồn: lsvn.vn )
Copy link
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

Doanh nhân và pháp luật  -  11/08/2022 11:33
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, trong đó, bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu.
Trình tự xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Trình tự xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Doanh nhân và pháp luật  -  11/08/2022 07:17
Với mô hình tố tụng thẩm vấn có yếu tố tranh tụng mà Việt Nam đang áp dụng thì xét hỏi là vấn đề hết sức quan trọng đối với việc làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.
Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Doanh nhân và pháp luật  -  10/08/2022 14:45
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.
Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Doanh nhân và pháp luật  -  10/08/2022 11:14
Tại Chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.
Gỗ dán từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá

Gỗ dán từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá

Doanh nhân và pháp luật  -  10/08/2022 07:30
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) mới công bố kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM), đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam.
đọc nhiều

5 lý do lựa chọn shophouse 2 mặt kinh doanh tại Sài Sòn Town

5 lý do lựa chọn shophouse 2 mặt kinh doanh tại Sài Sòn Town

Bất động sản  -  11/08/2022 06:50
Shophouse “shop to shop” – 2 mặt đều có thể kinh doanh của dự án Sài Gòn Town vừa ra mắt đã được khách hàng thích thú đón nhận. Dự án toạ lạc ngay trung tâm thị trấn Tân Trụ (Long An), mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực có lộ giới 36m, giá khoảng 5 tỷ đồng và vừa giới thiệu ra thị trường nên khách có thể mua được giá gốc từ chủ đầu tư.
Dự báo thời tiết 11/8: Ảnh hưởng của bão số 2 khu vực miền bắc có mưa rất to
Đánh bại Frankfurt, Real Madrid lần thứ 5 giành Siêu cúp châu Âu 2022
Đối đầu giữa Nga và phương Tây vượt xa cuộc xung đột tại Ukraine
Bình Dương: Kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng