Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

26/07/2022 10:20 (GMT +7)
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếp cận theo phương pháp đánh giá rủi ro

Tại thời điểm thông qua năm 2012, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được xây dựng theo hướng phù hợp, nội luật hóa các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).

Song từ đó đến nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị. Do đó Luật Phòng, chống rửa tiền cần được bổ sung kịp thời các quy định cần thiết theo phương pháp đánh giá rủi ro để khắc phục các thiếu hụt, chưa đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần bộ khuyến nghị của FATF.

Khác tiêu chí khó thu thập thông tin

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 chưa có quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền ở cấp độ quốc gia, ngành và tại từng tổ chức; đồng thời, quy định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo cũng chưa đầy đủ. Trong khi đây là một trong những yêu cầu thuộc nhóm các vấn đề then chốt và cơ bản trong công tác phòng, chống rửa tiền được nêu ra tại Khuyến nghị số 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của FATF về phòng, chống rửa tiền.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Nguồn: ITN

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Nguồn: ITN

Các quốc gia cần phải xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia mình. Dựa trên đánh giá này, các quốc gia cần áp dụng phương thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro nhằm bảo đảm các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với rủi ro được xác định; yêu cầu các tổ chức tài chính và ngành nghề phi tài chính xác định, đánh giá và thực hiện các hành động có hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (Khuyến nghị số 1 của FATF).

Hiện nước ta đang sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố do Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng. Việc đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) lần thứ nhất được thực hiện từ tháng 12.2016 đến tháng 4.2019 trên 15 lĩnh vực với Ban điều phối gồm đại diện của 6 cơ quan, bộ, ngành chia thành 8 nhóm làm việc. Quá trình triển khai cho thấy một số khó khăn, vướng mắc về vấn đề thông tin, số liệu như: một số đơn vị, bộ, ngành thống kê số liệu theo các tiêu chí hoặc phương thức khác với các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia; thông tin, số liệu khó thu thập đầy đủ, chính xác do những hạn chế trong phương pháp quản lý, thống kê...

Sau lần triển khai thứ nhất, để giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020, ngày 30.4.2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch gồm 51 hành động liên quan đến 5 nhóm vấn đề chính: nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; hợp tác trong nước; các sản phẩm tài chính toàn diện và hợp tác quốc tế.

Triển khai NRA lần hai, ngày 29.4.2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền/tài trợ khủng bố gồm đại diện của 13 cơ quan, bộ, ngành chia thành 11 nhóm làm việc, tăng thêm 3 nhóm mới so với lần triển khai NRA đầu tiên là nhóm đánh giá rủi ro từa tiền đối với pháp nhân, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi; nhóm đánh giá rủi ro lừa tiền đối với tài sản ảo và nhóm đánh giá rủi ro lừa tiền về tội phạm môi trường.

Phân loại theo mức độ rủi ro

Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền cần bổ sung các quy định đánh giá mức độ rủi ro quốc gia, ngành về rửa tiền, đối tượng báo cáo (các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan) trên cơ sở luật hóa và quy định chi tiết cụ thể hơn các nội dung đã được nêu tại Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư số 20/2019/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, đối với việc đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro ngành về rửa tiền, cần quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai đánh giá, cập nhật rủi ro ngành thuộc phạm vi quản lý, phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành về rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý, đồng thời có biện pháp giảm thiểu rủi ro đã xác định.

Mặt khác, trên cơ sở kết quả này, đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền để nhận diện và xác định các rủi ro rửa tiền đối với khách hàng, quốc gia hoặc khu vực địa lý, các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối. Kết quả đánh giá phải được cập nhật hàng năm, được cấp có thẩm quyền của đối tượng báo cáo phê duyệt ban hành. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro bao gồm các biện pháp kiểm soát tăng cường đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền và các biện pháp kiểm soát giảm nhẹ đối với các lĩnh vực có rủi ro thấp.

(Nguồn: daibieunhandan.vn )
Copy link
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: Khó khăn thanh khoản vẫn tiếp diễn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: Khó khăn thanh khoản vẫn tiếp diễn

Tài chính Ngân hàng  -  05/02/2023 07:22
Dự kiến, khó khăn thanh khoản sẽ tiếp diễn khi ước tính đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có điểm rơi vào năm 2023 và 2024, tương đương 157,97 và 341,27 nghìn tỷ đồng.
Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững

Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững

Tài chính Ngân hàng  -  04/02/2023 08:22
Tín dụng xanh được phát triển tại nhiều quốc gia với các dự án tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch nhằm hướng đến mục tiêu “kép” là tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và trở thành xu hướng phát triển chung.
Quản lý tiền công đức: Minh bạch để tạo niềm tin cho cộng đồng

Quản lý tiền công đức: Minh bạch để tạo niềm tin cho cộng đồng

Tài chính Ngân hàng  -  04/02/2023 08:22
Những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập, có xu hướng thương mại hoá và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế; còn để xảy ra tranh chấp ở một số di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng.
Thúc đẩy vốn tín dụng xanh

Thúc đẩy vốn tín dụng xanh

Tài chính Ngân hàng  -  03/02/2023 11:23
Tín dụng xanh là nguồn vốn dành cho các dự án xanh - các dự án thân thiện, giảm thiểu tác hại với môi trường trong mọi ngành và lĩnh vực.
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thẻ ngân hàng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thẻ ngân hàng

Tài chính Ngân hàng  -  03/02/2023 06:38
Cùng với hoạt động thanh toán điện tử, các giao dịch thực hiện qua thẻ cũng tiếp tục tăng và đang được đẩy mạnh phát triển. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số lượng thẻ nội địa đang lưu hành 112,04 triệu thẻ; tổng số lượng thẻ quốc tế đang lưu hành 29,67 triệu thẻ.
đọc nhiều

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: Khó khăn thanh khoản vẫn tiếp diễn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: Khó khăn thanh khoản vẫn tiếp diễn

Tài chính Ngân hàng  -  05/02/2023 07:22
Dự kiến, khó khăn thanh khoản sẽ tiếp diễn khi ước tính đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có điểm rơi vào năm 2023 và 2024, tương đương 157,97 và 341,27 nghìn tỷ đồng.
Bắc Ninh tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21
Thời tiết hôm nay 5/2: Hà Nội trời rét, có mưa
Khai ấn đền Trần: Trở về đúng nghĩa với lễ hội truyền thống
Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì?